Kurumsal

Tüm faaliyetlerinde daima müşteri memnuniyetini esas alan Yönsis Bilgisayar, insan sağlığına, bilgi güvenliğine, kişisel verinin korunması kanuna, kaliteye azami ölçüde dikkat göstererek mevzuatları, standartları, müşteri beklenti ve ihtiyaçlarını anlamayı, muhtemel ihtiyaç ve beklentileri öngören projeler üretmeyi amaçlamaktadır.

Bu doğrultuda EYS Politikamız;

Müşterilerimize beklenti ve ihtiyaçları doğrultusunda hizmet vererek, memnuniyetlerinin devamını sağlamak,

Müşteri ile uzun vadeli ilişkiyi sağlamak,

Hizmette verimliliği sağlamak,

Güvenilir, standart ve kaliteli ürün satabilmek,

Tüm çalışanların, kalite sisteminin gelişimine katılımını sağlamak,

Müşteri taleplerini, istenilen şartlara ve zamana uygun şekilde yerine getirmek,

Gelişen teknoloji ve ürünleri sürekli takip ederek, müşterilere en doğru şekilde aktarmak,

Firmanın gelişimini sağlamak amacı ile “Sürekli İyileştirme” politikasını benimsemek,

Sahip olduğumuz tüm fiziksel ve elektronik bilgi varlıklarının gizliliğinin ve bütünlüğünün korunmasını,

Bilgi güvenliğinin sağlanması amacıyla gerekli olan alt yapının oluşturulması ve sürekliliğini sağlamak için finansmanı, yeterli donanımı ve alt yapıyı bulunduracağımızı,

Risk kabul ölçütlerini ve riskleri belirlemeyi, kontrolleri geliştirmeyi ve uygulamayı,

Bilgi güvenliği yönetim sistemi kapsamı dâhilindeki bilginin gizlilik, bütünlük ve erişilebilirlik kayıpları ile ilgili risklerin tespit edilmesi için bilgi güvenliği risk değerlendirme sürecinin uygulanmasını sağlamayı, 

Yapılan risk değerlendirmeleri sonucunda sistemde tespit edilen açıklar ve tehditleri bertaraf ederek risk sahipleri olarak belirlediğimiz tüm personelimizin, müşterilerimizin ve misafirlerimizin bilgilerinin bilgi güvenliği politikamız gereği korunmasını sağlamayı,

Tabi olduğumuz ulusal veya sektörel düzenlemelerden, yasal ve ilgili mevzuat gerekliliklerini yerine getirmeyi, anlaşmalardan doğan yükümlülükleri tam olarak karşılamayı, iç ve dış paydaşlara yönelik kurumsal sorumluluklarımızdan kaynaklanan bilgi güvenliği gereksinimlerini sağlamayı,

Hizmet sürekliliğine yönelik bilgi güvenliği tehditlerinin etkisini azaltmak ve sürekliliğe katkıda bulunmak,

İklim değişikliğine karşı duyarlı, temiz ve sağlıklı bir çevrenin gelecek nesillere aktarılması için çalışmayı,

Doğal kaynakları optimum düzeyde kullanmayı ve gereksiz kaynak kullanımını önlemeyi,

Faaliyetlerimiz sırasında mümkün olan en iyi teknolojiyi kullanarak çevreye vereceğimiz olumsuz etkileri en aza indirgemeyi,

Çalışanların, tüm 3. şahıs firma ve ilgili tarafların İş Sağlığı ve Güvenliği uygulamalarını etkin bir şekilde yerine getirmeleri için eğitim faaliyetleri düzenlemeyi,

Sürekli gelişim için ölçülebilir hedefler planlayarak bu hedeflere ulaşmayı,

Yönsis Bilgisayar üst yönetimi olarak,

Entegre yönetim sistemi ile ilgili uygulamaların gerçekleşmesini, gözden geçirilmesini ve sürekli iyileştirilmesini taahhüt ederiz.

 

Bu internet sitesinde sizlere daha iyi hizmet sunulabilmesi için çerezler kullanılmaktadır. Çerezler hakkında detaylı bilgi almak için Kişisel Verilerin Korunması Kanunu mevzuat metnini inceleyebilirsiniz.
Accept